پنل های ویژه مشاغل خاص

پنل ویژه نوبت دهی

پنل ویژه نوبت دهی

سیستم نوبت دهی هوشمند از طریق پیامك جهت صرفه جویی در وقت و هزینه بیمار و پزشك

در این سرویس روزها و ساعات موجود در هفته را مشخص كرده و سپس مخاطب با ارسال یك پیامك حاوی كلیدواژه مخصوص اولین نوبت آزاد را دریافت كرده و پیامكی برای تایید برای وی فرستاده می شود كه در صورت مناسب بودن نوبت برای وی آن را تایید می كند و نوبت برای شخص ثبت خواهد شد. همچنین مخاطب می تواند به جای كلیدواژه تاریخ موردنظر خود را به سامانه ارسال نماید. در صورت عدم وجود نوبت خالی، پیامك از پیش تعیین شده مبنی بر نبود نوبت برای شخص ارسال خواهد شد. می توان نوبت دهی را فقط به اعضای دفترچه تلفن محدود نمود.

تماس بگيريد
پنل ويژه آموزشگاه زبان

پنل ويژه آموزشگاه زبان

سیستم ترجمه لغات انگلیسی به فارسی و بالعكس

ممکن است در نگاه اول این سرویس به ضرر فرستنده تمام شود ولی با دقت به نکات زیر می تواند بسیار درآمد زا باشد. شما میتوانید با ترکیب کردن این بخش با "اضافه به لیست" و محدود کردن استفاده کنندگان به مخاطبین دفترچه تلفن بابت پیامک های ارسالی از مخاطبین آبونمان اخذ نمایید. میتوانید از مخاطبین دفترچه تلفن هزینه دریافت کرده و این هزینه را به ایشان تخصیص دهید، سپس سامانه را تنظیم کنید تا در ازای ارسال هر پیامک از اعتبار مخاطب به میزان مشخص کسر گردد. شما میتوانید با فعال کردن بخش اسپانسر هزینه تمامی پیامک های ارسالی را از اسپانسر خود دریافت نمایید.

تماس بگيريد
اگر کسب و کار شما به گونه ای است که امکان استفاده از پیامک در آن وجود دارد می توانید از طریق فرم تماس درخواست خود را برای ما ارسال کنید تا به امکانات سامانه افزوده شود.
پنل ویژه نمایندگان بیمه

پنل ویژه نمایندگان بیمه

دارای سیستم هوشمند یادآوری زمان اتمام قرارداد بیمه مشتری و همچنین استعلام وضعیت بیمه.
با استفاده از این سامانه می توانید تاریخ اتمام بیمه مشتركین را از طریق پیامك به صورت خودكار یادآوری كنید. همچنین مشتریان می توانند از انواع بیمه نامه، از طریق ارسال كلید واژه مشخص به شماره شما مطلع شوند.

تماس بگيريد
گروه گردشگری

گروه گردشگری

جهت كاهش هزینه گروه در اطلاع رسانی به اعضا و همچنین اطلاع اعضا از برنامه های آتی گروه
ارسال اطلاعات مربوط به برنامه های آینده برای اعضای گروه. تخصیص اعتبار به اعضا و اخذ آبونمان از آن ها برای پیامك ها. تبریك تاریخ تولد و دیگر مناسبت های مربوط به اعضا به صورت خودكار.

تماس بگيريد