قیمت خطوط اختصاصی سامانه

قیمت خطوط اختصاصی پیش شماره ۱۰۰۰

ردیف

نمونه شماره

تعداد ارقام

غیر سفارشی

سفارشی

۱ ۱۰۰۰xxxxxxxxxx ۱۴ ۲۰۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
۲ ۱۰۰۰xxxxxxxxx ۱۳ ۴۰۰.۰۰۰ ۷۰۰.۰۰۰
۳ ۱۰۰۰xxxxxxxx ۱۲ ۷۰۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰
۴ ۱۰۰۰xxxxxxx ۱۱ ۱.۳۵۰.۰۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰
۵ ۱۰۰۰xxxxxx ۱۰ ۱.۷۰۰.۰۰۰ ۳.۸۰۰.۰۰۰
۶ ۱۰۰۰xxxxx ۹ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
۷ ۱۰۰۰xxxx ۸ ۳.۵۰۰.۰۰۰ ۶.۸۰۰.۰۰۰
۸ ۱۰۰۰xxx ۷ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰
  • قیمت ها به ریال می باشد.

قیمت خطوط اختصاصی پیش شماره ۳۰۰۰

ردیف

نمونه شماره

تعداد ارقام

غیر سفارشی

سفارشی

۱ ۳۰۰۰xxxxxxxxxx ۱۴ ۲۴۵.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰
۲ ۳۰۰۰xxxxxxxx ۱۲ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰
۳ ۳۰۰۰xxxxxx ۱۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۴ ۳۰۰۰xxxxx ۹ استعلام شود استعلام شود
۵ ۳۰۰۰xxxx ۸ استعلام شود استعلام شود
  • قیمت ها به ریال می باشد.

پیامک از خطوط ثابت

  • به واسطه این سرویس، مشترکین تلفن ثابت می‌توانند با شماره‌ تلفن ثابت خود و از طریق این پنل، به ارسال و دریافت پیامک بپردازند و بدین ترتیب به جای پیش شماره های مجازی ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰، شماره ثابت تلفن کسب و کار خود را به همراه پیش شماره ۰۲۱ به عنوان شماره فرستنده، به کار ببرند. به عنوان مثال به جای شماره ۱۰۰۰۲۲۲۲۵۰۱۸ میتوانید از شماره ۰۲۱۲۲۲۲۵۰۱۸ پیامک های خود را ارسال و پیامک مخاطبین را دریافت نمایید . متقاضیان سرویس می توانند پس از تکمیل فرم ثبت نام و خرید پنل کاربری یا نمایندگی اقدام به سفارش خط ثابت خود نمایند، مدارک مورد نیاز جهت سفارش خط :
    1- کپی کارت ملی
    2- اصل و کپی آخرین قبض تلفن ثابت به نام مالک پنل

  • برای اطلاع از قیمت خطوط با پیش شماره های ۲۰۰۰، ۵۰۰۰ و همچنین خطوط ثابت با ما تماس بگیرید.