تعرفه پایه طراحی لوگو برای لوگوی نوشتاری ۱۵۰ هزار تومان و برای لوگو تصویری ۴۰۰ هزار تومان می باشد. تعرفه نهایی با توجه به درخواست شما و جزئیات آن محاسبه خواهد شد.
تعرفه طراحی کارت ویزیت برای انواع آن و هر طرف ۱۰ هزار تومان جهت طراحی عادی و ۲۵ هزار تومان جهت طراحی حرفه ای می باشد.
تعرفه پایه طراحی ست اداری شامل: کارت ویزیت، سربرگ A4، سربرگ A5، پاکت نامه و فاکتور ۵۰۰ هزار تومان می باشد. این تعرفه با توجه به درخواست شما متغییر می باشد.
تعرفه پایه طراحی بنر ۱۰ هزار تومان می باشد که با توجه به سایز بنر مورد درخواست متغییر می باشد.